JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

มีผู้ชม 802 ครั้ง
ชุดสื่อ K12 Learning
รหัสสินค้า : K12
ราคา ฿375,000.00THB
จำนวน
 1. ชุดสื่อ K12 Learning จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียดคุณลักษณะซอฟต์แวร์  Curie's Elements
Curie's Elements ถูกออกแบบสำหรับสร้างประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตารางธาตุ มีการจำลองรูปแบบของ Bohr และAtomic (Orbital) ในตารางธาตุ การสร้างอะตอมได้เอง โดยการเพิ่ม โปรตอน, นิวตรอน, อิเล็คตรอน รายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบรวมอยู่ด้วย พร้อมทั้งใช้ประกอบการบรรยายการสอนและให้เลือกศึกษาได้ด้วยตนเอง ตามรายละเอียดของฟังค์ชั่น ดังนี้
 • Table of the Elements
  • Ionization Energy, Atomic Radius, Electronegativity, Radioactivity, Group, Type,    State as STP
 • Element Details
 
 
 
 • Atomotic Symbol, Atomic Number, Atomic Mass, ……. , Common Isotopes
Curie's Elements มีกิจกรรมสำเร็จรูปเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้มากมาย ในบางกิจกรรมอาจครอบคุมหลายสาขาวิชาทำให้เกิดการเรียนการสอนแบบบูรณาการและส่งเสริมการเรียนสะเต็มศึกษา (STEM) ในสาขาวิชาต่างๆ ร่วมกัน เช่น
 • วิทยาศาสตร์ทางกายภาพ (Physical Science)                        มีกิจกรรมให้ศึกษา ประมาณ 16 กิจกรรม
 
รายละเอียดคุณลักษณะซอฟต์แวร์ Newton’s Park
Newton's Park ถูกออกแบบสำหรับสร้างประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ผู้เรียนรู้สามารถสร้างสมมติฐานและการทดลอง เช่น แรง เวลา การเปลี่ยนแปลงแรงโน้มถ่วง เลือกวัตถุที่มีน้ำหนักแตกต่างกัน  เพื่อสังเกตการเคลื่อนที่ เป็นต้น  พร้อมทั้งใช้ประกอบการบรรยายการสอนและให้เลือกศึกษาได้ด้วยตนเอง ตามรายละเอียดของฟังค์ชั่น ดังนี้
 • Gravity
  • Planet X (??G), Zero Gravity, Moon (0.17G), Mars (0.38G), Earth (1.00G), Jupiter (2.54G)
 • Balls
  • Soccer Ball, Rubber Ball, zBall, Bowling Ball, Cannon Ball, Sponge Ball, Foam Ball
 • Forces
  • Drop Column, Force Area, Projecttile Launcher, Horizontal Launcher
 • Targets
  • Hoop, Bullseye, zBox, Putting Cup
 • Ramps
  • Straight Ramp, Platform, Curved Ramp, Deflector
 • Materials
  • Wood, Metal, Ice, Deflector, Carpet, Rubber
 
 • Blocks
  • Soccer Block, Rubber Block, zBlock, Bowling Block, Cannon Block, Sponge Block, Foam Block
 
Newton's Park มีกิจกรรมสำเร็จรูปเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้มากมาย ในบางกิจกรรมอาจครอบคุมหลายสาขาวิชาทำให้เกิดการเรียนการสอนแบบบูรณาการและส่งเสริมการเรียนสะเต็มศึกษา (STEM Education) ในสาขาวิชาต่างๆ ร่วมกัน เช่น
 • วิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical Science)                  มีกิจกรรมให้ศึกษา ประมาณ 72 กิจกรรม
 • คณิตศาสตร์ (Mathematics)                                     มีกิจกรรมให้ศึกษา ประมาณ 26 กิจกรรม
 • การออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering Design)       มีกิจกรรมให้ศึกษา ประมาณ 15 กิจกรรม
 
รายละเอียดคุณลักษณะซอฟต์แวร์ Franklin's Lab
Franklin's Lab ถูกออกแบบสำหรับสร้างประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า ผู้เรียนสามารถสร้างและทดลองวงจรไฟฟ้า การวางตำแหน่งสายไฟฟ้า แรงต้านทาน หลอดไฟ มอเตอร์ ทำให้การทดลองมีความปลอดภัยและสามารถเรียนรู้ในการค้นหาข้อผิดพลาดของการทำงานสำหรับชิ้นส่วนต่าง ๆ พร้อมทั้งใช้ประกอบการบรรยายการสอนและให้เลือกศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยมีรายละเอียดของฟังค์ชั่น ดังนี้
 • Batteries
  • AA Battery, Parallel Batteries, Series Batteries, 9-volt Battery
 • Resistors
  • 1Ω, 10Ω, 22Ω, 47Ω, 68Ω, 100Ω, 220Ω, 470Ω, 680Ω, 1kΩ, 10kΩ
 • Motor
  • DC Motor
 • Wires
  • 1 gauge copper, 30 gauge copper, 40 gauge copper, 30 gauge copper 10m,
30 gauge copper 1km,
 • Eraser, Gummy, Penny, Pencil,
 
 • 30 gauge carbon, 30 gauge carbon 10m, 30 gauge carbon 1km
 • 30 gauge rubber, 30 gauge rubber 10m, 30 gauge rubber 1km
 • Light
  • Flashlight bulb, Blue LED, Red Led
 • Switches
  • SPST Switch
 
Franklin's Lab มีกิจกรรมสำเร็จรูปเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้มากมาย ในบางกิจกรรมอาจครอบคุมหลายสาขาวิชาทำให้เกิดการเรียนการสอนแบบบูรณาการและส่งเสริมการเรียนสะเต็มศึกษา (STEM Education) ในสาขาวิชาต่างๆ ร่วมกัน เช่น
 • วิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical Science)                  มีกิจกรรมให้ศึกษา ประมาณ 31 กิจกรรม
 • การออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering Design)       มีกิจกรรมให้ศึกษา ประมาณ 17 กิจกรรม
 
รายละเอียดคุณลักษณะซอฟต์แวร์ Euclid's Shapes
Euclid's Shapes ถูกออกแบบสำหรับสร้างประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ และกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เช่น ตัวเลขและการดำเนินงานในฐาน 10 การวัดและข้อมูลเศษส่วนฟังก์ชันอัตราส่วนและเรขาคณิต เรียนรู้วิธีการจัดกลุ่มคัดลอกซ้ำและลบ พร้อมทั้งใช้ประกอบการบรรยายการสอนและให้เลือกศึกษาได้ด้วยตนเอง ตามรายละเอียดของฟังค์ชั่น ดังนี้
 • Rainbow Cubes
  • 1 cube, 3 cubes, 5 cubes, 10 cubes
 • Square tiles
  • 1 square, 5 square
 • Pattern Blocks
  • Triangle, Square, Hexagon, Small Rhombus, Big Rhombus, Trapezoid
 • Base 10 blocks
  • Unit cube, Rod, Flat, Big cube
 
 • Fraction Bars
  • 1(whole), 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12
 • Symbols
  • Equal sign, Greater than sign, Less than sign, Plus sign, Minus sign, Multiplication sign,
Division sign
 
Euclid's Shapes มีกิจกรรมสำเร็จรูปเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้มากมาย ในบางกิจกรรมอาจครอบคุมหลายสาขาวิชาทำให้เกิดการเรียนการสอนแบบบูรณาการและส่งเสริมการเรียนสะเต็มศึกษา (STEM Education) ในสาขาวิชาต่างๆ ร่วมกัน เช่น
 • คณิตศาสตร์ (Mathematics)             มีกิจกรรมให้ศึกษา ประมาณ 31 กิจกรรม