JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

มีผู้ชม 3889 ครั้ง
โปรแกรมสื่อการเรียนการสอนศูนย์ความรู้สู่อาเซียน
ราคา ฿0.00THB
จำนวน
โปรแกรมสื่อการเรียนการสอนศูนย์ความรู้สู่อาเซียน 
คุณลักษณะ
 1. เป็นสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ศูนย์ความรู้สู่อาเซียนในรูปสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับศูนย์ความรู้สู่อาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการเร่งรัดพัฒนาเยาวชนไทยให้มีสมรรถนะที่สำคัญตามเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561) และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 3. เพื่อเผยแพร่บทเรียนฯในลักษณะ ติดตั้งแบบคอมพิวเตอร์เครื่องเดี่ยว (Stand alone) ได้
 4. เป็นฮาร์ดดิสก์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงแบบติดตั้งภายนอก (External Storage) ความจุไม่ต่ำกว่า 320 GB โดยบรรจุโปรแกรมสื่อการเรียนการสอน ไว้ในฮาร์ดดิสก์ ซึ่งสามารถส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ได้แก่
  1. พจนานุกรมอาเซียน  (ASEAN  Dictionary) มีเนื้อหาช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันของประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน  รวมไปถึงส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาหลักที่สำคัญของโลก และในแต่ละพจนานุกรมมีคำศัพท์พื้นฐาน มีรายการดังนี้
  2. มีบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 5 สถานการณ์  ไม่น้อยกว่า 50 ประโยค โดยมีเสียงบรรยายแต่ละภาษาและข้อความขึ้นทุกประโยค ในแต่ละภาษา จำนวน 10 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาอินโดนีเซีย,    ภาษามาเลเซีย (มาเลย์), ภาษามลายู (ยาวี), ภาษาตากาล็อก, ภาษาเวียดนาม, ภาษาลาว, ภาษาพม่า และภาษาเขมร ที่เป็นภาษาประจำชาติหรือภาษาที่นิยมใช้ในประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนี้
   1. บรูไนดารุสซาลาม
   2. ราชอาณาจักรกัมพูชา
   3. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
   4. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
   5. สหพันธรัฐมาเลเซีย
   6. สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
   7. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
   8. สาธารณรัฐสิงคโปร์
   9. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

5. กำเนิดอาเซียน  สื่อในรูปแบบ Cartoon Animation    มีเนื้อหาไม่น้อยกว่า 5 หัวข้อ   โดยมีภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงบรรยายไทย และตัวอักษรบรรยายภาษาอังกฤษ  ที่นำเสนอภาพรวมของที่มาในการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน ตลอดจนวัตถุประสงค์ ในการก่อตั้ง   ลำดับการเข้าร่วมสมาชิก 
6. เสาหลักของประชาคมอาเซียน สื่อในรูปแบบ Cartoon Animation ภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงบรรยายไทย และตัวอักษรบรรยายภาษาอังกฤษ ที่นำเสนอเรื่องราวความร่วมมือหลักของการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก ด้วยกันคือ
 
 1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
          (ASEAN Political and Security Community – APSC)
 1. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
           (ASEAN Economic Community – AEC)
 1. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
           (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC)

7. ข้อมูลสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ 
 1. สื่อในรูปแบบ  Interactive Graphic Animation พร้อมเสียงและตัวอักษรบรรยายไทย ซี่งรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ โดยมีหัวข้อ       ไม่น้อยกว่า 12 หัวข้อ  เช่น ประวัติความเป็นมา คำขวัญประจำชาติ ชื่อทางการ ธงชาติ เป็นต้น
 2. แบบทดสอบทำความเข้าใจข้อมูลสมาชิกอาเซียน  10 ประเทศ สำหรับการประเมินผลการเรียน และสามารถแสดงผลคะแนนได้ทันทีหลังทำแบบทดสอบ เพื่อให้นักเรียนสามารถประเมินผลความรู้ความเข้าใจของตนเองได้ และสามารถใส่ชื่อผู้ใช้งานรวมทั้งแสดงผลคะแนนสูงสุดไม่น้อยกว่า 60 คนแรกได้

8. เกร็ดความรู้อาเซียน
 1. สื่อในรูปแบบ  Interactive Graphic Animation ภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงและตัวอักษรบรรยายไทย ซึ่งรวบรวมข้อมูลเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอาเซียน โดยมีหัวข้อไม่น้อยกว่า 6 หัวข้อเช่น การแต่งกายประจำชาติ ความหมายของสีและสัญลักษณ์ในธงประจำชาติ ฝึกภาษาอาเซียน  ไม่น้อยกว่า 10 คำ ในชีวิตประจำวัน และ เสียงบรรยายไม่น้อยกว่า 4 ภาษา เช่น สวัสดี ขอบคุณ สบายดีไหม ยินดีที่ได้รู้จัก ลาก่อน ไม่เป็นไร ขอโทษ เป็นต้น
 2. แบบทดสอบทำความเข้าใจเกร็ดความรู้อาเซียนสำหรับการประเมินผลการเรียน   และสามารถแสดงผลคะแนนได้ทันทีหลังทำแบบทดสอบ เพื่อให้นักเรียนสามารถประเมินผลความรู้ความเข้าใจของตนเองได้ และสามารถใส่ชื่อผู้ใช้งานรวมทั้งแสดงผลคะแนนสูงสุดไม่น้อยกว่า 60 คนแรกได้
9. ใบงาน/ใบกิจกรรมอาเซียน
10. e-Book  รอบรู้อาเซียน   เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ที่มีข้อมูลพื้นฐานประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ และ เกร็ดความรู้ประเทศสมาชิก โดยผู้ใช้งานสามารถสั่งพิมพ์ได้เพื่อให้การเรียนรู้อาเซียนมีระดับการพัฒนาที่ดีขึ้น  เป็นต้น
 1. การฝึกทักษะความเข้าใจอาเซียน สื่อในรูปแบบ Interactive Graphic Animation และในรูปแบบ Game โดยมีหลาย Level ใน game นั้นซึ่งเป็นส่วนของเนื้อหาทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ สื่อฝึกทักษะเกี่ยวกับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน รวมถึงการดำรงชีวิต ความเป็นอยู่และวัฒนธรรม ของประเทศสมาชิกอาเซียน ไม่น้อยกว่า 1  เรื่อง โดยสามารถใส่ชื่อผู้ใช้งานรวมทั้งแสดงผลคะแนนสูงสุดไม่น้อยกว่า 60 คนแรกได้
11. สื่อบทเรียนฯ มีแผ่น DVD ต้นฉบับไว้เป็นข้อมูลสำรอง
12. สามารถติดตั้งกับเครื่องคอมพิวเตอร์ติดตั้งแบบเครื่องเดี่ยว  (Stand alone)
13. เป็นโปรแกรมที่ใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ภายใต้ระบบปฏิบัติการ Window XP ขึ้นไป
14. มีคู่มือการใช้งานโปรแกรม
15. มีชุดป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟแวร์
16. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 12 เดือน