JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

มีผู้ชม 2144 ครั้ง
โปรแกรมสื่อการเรียนการสอนศูนย์ความรู้สู่อาเซียน(go2asean)
ราคา ฿0.00THB
จำนวน
ชื่อผลิตภัณฑ์
 
โปรแกรมสื่อการเรียนการสอนศูนย์ความรู้สู่อาเซียน (go2asean)
 
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication Technology: ICT) ได้เข้ามามีบทบาทต่อวงการการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอนได้ถูกประยุกต์ใช้ในงานด้านการบริการการศึกษา และบริการวิชาการ เพื่อขยายโอกาสและกระจายความรู้ไปสู่โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอน และสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้กับครู อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับนักเรียนอีกด้วย  เพื่อการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาของไทย เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานทุกภาคส่วน กำลังเร่งดำเนินการเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม รณรงค์ และปฏิบัติการเพื่อนำพาประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยการศึกษานั้นจัดอยู่ในประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญที่จะส่งเสริมประชาคมด้านอื่นๆ อาทิ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้มีความเข้มแข็ง เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาในทุกๆ ด้าน นอกจากนั้นกระทรวงศึกษาธิการยังได้กำหนดจุดมุ่งหมายที่จะสร้างความรู้ของคนไทยในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างคนไทยให้เป็นคนของประชาคมอาเซียน พัฒนาสมรรถนะให้พร้อมจะอยู่ร่วมกันและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา และส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนาการติดต่อสื่อสารระหว่างกันในประชาคมอาเซียน
 
สื่อการเรียนการสอน ถือเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถดำเนินกิจกรรมของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขยายโอกาสในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและแบ่งปันแหล่งความรู้ ระหว่างผู้สอน  ช่วยให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มเติมได้ทุกที่ทุกเวลา  โดยไม่จำกัดอยู่แค่การพัฒนาองค์ความรู้ภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถสืบค้นสารสนเทศเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่อยู่ทั่วไปและจากแหล่งข้อมูลของผู้สอนเอง     รวมทั้งสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี     
 
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
โปรแกรม EIT@NET (The Educational IT Networking Based Application and Managing Systems for school in Thailand) ซึ่งเป็นโปรแกรมสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยสอนศูนย์ความรู้สู่อาเซียนที่สามารถส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนหรือเป็นโปรแกรมสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ที่ถูกปรับปรุง และออกแบบโดยนักวิชาการเฉพาะทาง ให้มีความหลากหลายในการนำเสนอ ทันสมัย และมีการใช้งานง่าย เป็นที่น่าสนใจ และมีลักษณะเฉพาะเหมาะสมกับเนื้อหากลุ่มประเทศอาเซียนนั้นๆ ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนได้สูงขึ้น
 
มีรูปแบบผลิตภัณฑ์ ดังนี้ :
  • ชุดโปรแกรมสื่อศูนย์ความรู้สู่อาเซียน  :  ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เครื่องเดี่ยวติดตั้งแบบ          เครื่องเดี่ยว (Stand Alone)
 ชุดโปรแกรมสื่อศูนย์ความรู้สู่อาเซียน  
 
   
1. บทสนทนาภาษาอาเซียน                        
2.กำเนิดอาเซียน ( THE BIRTH OF ASEAN )พร้อมแบบทดสอบ                 
3.เสาหลักของประชาคมอาเซียน พร้อมแบบทดสอบ                             
 4.กฎบัตรอาเซียน พร้อมแบบทดสอบ                          
 5.ข้อมูลสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ / พร้อมแบบทดสอบทำความเข้าใจอาเซียน      6.เกร็ดความรู้อาเซียน / พร้อมแบบทดสอบเกร็ดความรู้อาเซียน                      
 7.ใบงาน/กิจกรรมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ                           
 8.e-Book รอบรู้อาเซียน                          
 9.ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน         
 10.ความสัมพันธ์อาเซียนกับประเทศคู่เจรจา พร้อมแบบทดสอบทำความเข้าใจอาเซียน
 11.e-Book ความสัมพันธ์อาเซียนกับประเทศคู่เจรจา                           
 12.อัตราการแลกเปลี่ยน เครื่องมือช่วยคำนวณอัตราการแลกเปลี่ยนแบบ Offline  
 13.มีการฝึกทักษะความเข้าใจอาเซียน                                
 

ลักษณะในการใช้งาน ติดตั้งแบบเครื่องเดี่ยว (Stand Alone)    
  1. บรรจุโปรแกรมสื่อการเรียนการสอน ไว้ในฮาร์ดดิสก์ ความจุไม่ต่ำกว่า 500 GB         พร้อมป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ โดยใช้งานโปรแกรมสื่อการเรียนการสอนผ่านอุปกรณ์ฮาร์ดดิสก์
  2. สามารถติดตั้งกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดี่ยว รูปแบบ (Stand Alone)
  3. มีคู่มือการใช้งานโปรแกรม
 จุดเด่นของ โปรแกรมสื่อการเรียนการสอน
  1. โปรแกรมการเรียนการสอนศูนย์ความรู้สู่อาเซียนมีเนื้อหาตรงตามของกลุ่มประเทศอาเซียนนั้น ๆ
  2. ผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับโปรแกรมศูนย์ความรู้สู่อาเซียน
  3. มีเนื้อหาศูนย์ความรู้สู่อาเซียนที่จัดแสดงในรูปแบบ Multimedia ที่มีทั้งภาพ ข้อความ  ภาพนิ่ง    ภาพเคลื่อนไหว Animation ประกอบพร้อมเสียงบรรยายไทย และตัวอักษรบรรยายภาษาอังกฤษ ทำให้ผู้ใช้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น และกระตุ้นให้เกิดความสนใจอย่างต่อเนื่อง
  4. โปรแกรมมีรูปแบบการใช้งานง่ายทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ยิ่งขึ้น
  5.  ผู้เล่นสามารถควบคุมการใช้งานโปรแกรมตามความต้องการ ได้ด้วยตนเอง เพราะออกแบบเพื่อให้สะดวกใช้งานง่าย