JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

มีผู้ชม 883 ครั้ง
ห้องเรียน 3 มิติ เสมือนจริง
ราคา ฿0.00THB
จำนวน
ห้องเรียน 3 มิติ เสมือนจริง 
  • วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้โรงเรียน มีสื่อ ICT นวัตกรรมใหม่สำหรับห้องเรียน 4.0
  2.  เพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียน ผู้สอน มีความตื่นเต้นในการมีประสบการณ์การเรียน การสอน ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย คือ ภาพ 3 มิติเสมือนจริง ช่วยยกระดับการมีความรู้ ความเข้าใจ ตามมาตรฐานที่สอดคล้องกับในหลากหลายเนื้อหาตามหลักสูตร และเทคโนโลยีภาพ 3 มิติเสมือนจริง สามารถช่วยส่งเสริมการสอนในเรื่องที่ซับซ้อน เข้าใจยาก ให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายขึ้นได้ โดยมุ่งเน้นในการเรียน การสอน ที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษา
  3. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนได้นำเอาสื่อ ICT นวัตกรรมใหม่สำหรับห้องเรียน 4.0 มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
  4. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้กับนักเรียนได้มาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทางด้านวิชาการสื่อ ICT นวัตกรรมใหม่สำหรับห้องเรียน 4.0 
  5. เพื่อพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนให้ก้าวสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)
รายละเอียด
1.ระบบการเรียนการสอนภาพเสมือนจริง  จำนวน  1 ระบบ
  - คอมพิวเตอร์ภาพเสมือนจริง  จำนวน  1 เครื่อง
 - ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (Windows 10)
 - ชุดปากกา Stylus    จำนวน  1 ชิ้น
 - ชุด Tracking Eyewere  จำนวน  2 ชิ้น
 - ชุด Clip- on  Eyewere   จำนวน  1 ชิ้น
 - ชุด Follower Eyewere  จำนวน  4 ชิ้น

2.ชุดสื่อ Human Anatomy  เรียนรู้เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์  โครงสร้างร่างกายมนุษย์  ระบบอวัยวะ ทั้งเพศหญิงและชาย  จำนวน 1 ระบบ
3.ชุดสื่อ Cyber Science 3D  จำนวน 1 ระบบ
 - ดาราศาสตร์ (Astronomy) 
 - พฤกษศาสตร์ (Botany)
 - เคมี (Chemistry) 
 - วิทยศาสตร์พื้นภพ (Earth Science) 
 - กายวิภาคศาสตร์ (Human Anatomy) 
 - เครื่องกล (Mechanical) 
 - จุลชีววิทยา (Microbiology) 
 - สัตว์ดึกดำบรรพ์ (Paleontology) 
 - สัตววิทยา (Zoology)